جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسمانجون در لغت نامه دهخدا

آسمانجون

(معرب، ص مرکب) معرب آسمانگون.

کلمات مشابه