جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکلثوم در لغت نامه دهخدا

ابوکلثوم

[اَ کُ] (اِخ) تابعي است. او از حسين بن علي و از او عمران بن سليمان روايت کرده است. (الکني للبخاري).

کلمات مشابه