جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکلا در لغت نامه دهخدا

ابوکلا

[اَ کُ] (اِ مرکب) نوعي مرغوب از قند.

کلمات مشابه