جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکعب در لغت نامه دهخدا

ابوکعب

[اَ کَ] (اِخ) الحارثي. تابعي است. او صحبت عثمان بن عفان را درک کرده است. (الکني للبخاري).

کلمات مشابه