جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکعب در لغت نامه دهخدا

ابوکعب

[اَ کَ] (اِخ) بصري. صاحب الحرير. محدث و ثقه است.

کلمات مشابه