جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسمان در لغت نامه دهخدا

آسمان

[سْ / سِ] (اِخ) نام کوهي نزديک بندر نخيلو بجنوب ايران.

کلمات مشابه