جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکریمه در لغت نامه دهخدا

ابوکریمه

[اَ کَ مَ] (اِخ) العبدي. يکي از عباد از مردم شام. (صفه الصفوه).

کلمات مشابه