جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکرمه در لغت نامه دهخدا

ابوکرمه

[اَ ؟ مَ] (اِخ) محدث است.

کلمات مشابه