جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکرمه در لغت نامه دهخدا

ابوکرمه

[اَ ؟ مَ] (اِخ) الکندي. او از زاذان و از او علاءبن عبدالکريم روايت کرده است.

کلمات مشابه