جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکرز در لغت نامه دهخدا

ابوکرز

[اَ کُ / کُرْ رَ] (اِخ) وبره الحارثي. محدث است.

کلمات مشابه