جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکرب در لغت نامه دهخدا

ابوکرب

[اَ کَ رِ] (اِخ) الضرير. پيشواي صنف کربيه است. و کربيه يکي از چهار فرقهء کيسانيه باشند. (بيان الاديان) (مفاتيح العلوم خوارزمي).

کلمات مشابه