جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکدام در لغت نامه دهخدا

ابوکدام

[اَ کِ] (ع اِ مرکب) عنز. (المرصع). ماده بز. ماده آهو.

کلمات مشابه