جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکثیر در لغت نامه دهخدا

ابوکثیر

[اَ کَ] (اِخ) هذلي. شاعر. او راست: ديوان شعر.

کلمات مشابه