جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکثیر در لغت نامه دهخدا

ابوکثیر

[اَ کَ] (اِخ) مولي بني هاشم. تابعي است و از ابوذر غفاري روايت کرده است.

کلمات مشابه