جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکثیر در لغت نامه دهخدا

ابوکثیر

[اَ کَ] (اِخ) محاربي. او از خرشه و از او ثابت بن عجلان روايت کند.

کلمات مشابه