جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکثیر در لغت نامه دهخدا

ابوکثیر

[اَ کَ] (اِخ) عميربن زوذي. محدث است و مخالد از وي روايت کند.

کلمات مشابه