جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکثیر در لغت نامه دهخدا

ابوکثیر

[اَ کَ] (اِخ) سيبويه، عمروبن عثمان نحوي بصري حارثي. رجوع به سيبويه... شود.

کلمات مشابه