جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسمار در لغت نامه دهخدا

آسمار

(اِ مرکب) مرسين. آس. درخت مورْد. عَمار. رند.

کلمات مشابه