جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکبیر در لغت نامه دهخدا

ابوکبیر

[اَ کَ] (ع اِ مرکب) صُرَد. (المرصّع).

کلمات مشابه