جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسگون در لغت نامه دهخدا

آسگون

(ص مرکب) چون آسيا. چون آس. رحوي.
- بحر آسگون؛ مجازاً، آسمان. فلک.

کلمات مشابه