جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکبشه در لغت نامه دهخدا

ابوکبشه

[اَ کَ شَ] (اِخ) سُلَيم يا اوس دوسي. صحابي است.

کلمات مشابه