جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکبشه در لغت نامه دهخدا

ابوکبشه

[اَ کَ شَ] (اِخ) سکسکي. عريف سکاسک. تابعي است. او از ابي الدرداء و از وي پسر او روايت کند.

کلمات مشابه