جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکبشه در لغت نامه دهخدا

ابوکبشه

[اَ کَ شَ] (اِخ) انماري. صحابي است و در نام او اختلاف است. وي بشام سکونت داشت.

کلمات مشابه