جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکبشه در لغت نامه دهخدا

ابوکبشه

[اَ کَ شَ] (اِخ) محدث است. او از ابي موسي و از او عاصم روايت کرده است. (الکني للبخاري).

کلمات مشابه