جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکبر در لغت نامه دهخدا

ابوکبر

[اَ کِ] (ع اِ مرکب) درم. (مهذب الاسماء). درهم. (السامي في الاسامي) (المرصّع).

کلمات مشابه