جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکباش در لغت نامه دهخدا

ابوکباش

[اَ کِ] (اِخ) محدث است و کدام بن عبدالرحمن از او روايت کرده است.

کلمات مشابه