جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکاهل در لغت نامه دهخدا

ابوکاهل

[اَ هِ] (اِخ) عبدالله بن مالک. رجوع به ابوکاهل قيس بن عائذ... شود.

کلمات مشابه