جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکامل در لغت نامه دهخدا

ابوکامل

[اَ مِ] (اِخ) نصربن صالح بن مرداس ملقب به شهاب الدوله. رجوع به نصر... شود.

کلمات مشابه