جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبخوار در لغت نامه دهخدا

آبخوار

[خوا / خا] (نف مرکب) آشامندهء آب :
تشنه ميگويد که کو آب گوار
آب ميگويد که کو آن آبخوار.مولوي.

کلمات مشابه