جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکامل در لغت نامه دهخدا

ابوکامل

[اَ مِ] (اِخ) شهاب الدوله. نصربن صالح بن مرادس. دومين از ملوک بني مرداس در حلب. رجوع به نصربن صالح بن مرادس ملقب به شهاب الدوله... شود.

کلمات مشابه