جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکامل در لغت نامه دهخدا

ابوکامل

[اَ مِ] (ع اِ مرکب) گوشت. (مهذب الاسماء). لحم.

کلمات مشابه