جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکالیجار در لغت نامه دهخدا

ابوکالیجار

[اَ] (اِخ) رجوع به ابوکالنجار شود.

کلمات مشابه