جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکاسب در لغت نامه دهخدا

ابوکاسب

[اَ سِ] (ع اِ مرکب) گرگ. ذئب. سرحان. سيد. بچکم. ابوسرحان.

کلمات مشابه