جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقیله در لغت نامه دهخدا

ابوقیله

[اَ لَ] (اِخ) عياض بن عياض التّنعي. محدث است و از مالک بن جعونه حديث شنيده است.

کلمات مشابه