جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقیل در لغت نامه دهخدا

ابوقیل

[اَ] (اِخ) حي بن هاني است.

کلمات مشابه