جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقیس در لغت نامه دهخدا

ابوقیس

[اَ قَ] (اِخ) مولي عمروبن العاص. تابعي است و از عمروبن العاص روايت کند.

کلمات مشابه