جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقیس در لغت نامه دهخدا

ابوقیس

[اَ قَ] (اِخ) مالک بن حارث يا صرمه بن ابي انس يا مالک بن صفره. رجوع به ابوقيس صرمه بن قيس... شود.

کلمات مشابه