جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقیس در لغت نامه دهخدا

ابوقیس

[اَ قَ] (اِخ) عبدالرحمن بن ثروان. محدث است.

کلمات مشابه