جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقیس در لغت نامه دهخدا

ابوقیس

[اَ قَ] (اِخ) الدمشقي. محدث است. او از عباده بن نسي و از او ابومعاويه روايت کند.

کلمات مشابه