جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقیس در لغت نامه دهخدا

ابوقیس

[اَ قَ] (اِخ) ابن صرّاع. مردي است از بني عجل.

کلمات مشابه