جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقیس در لغت نامه دهخدا

ابوقیس

[اَ قَ] (اِخ) ابن حارث بن قيس بن عدي قرشي. صحابي است از مهاجرين بحبشه. او احد و مشاهد ديگر را دريافت و بروز يمامه درجهء شهادت يافت. پدر او حارث از مستهزئين برسول الله است.

کلمات مشابه