جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقیر در لغت نامه دهخدا

ابوقیر

[اَ] (اِخ) شهري به الجزاير از اعمال اُران، در 12000 گزي مستغانم. صاحب 20960 تن سکنه و داراي آبهاي معدني است.

کلمات مشابه