جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقنینه در لغت نامه دهخدا

ابوقنینه

[اَ ؟] (ع اِ مرکب) و يثمر [ شجرالفلفل ] عناقيد صغار احبها کحب ابي قنينه اذا کانت خضراء... (رحلهء ابن بطوطه ص 112). و معني آنرا نيافتم.

کلمات مشابه