جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقنان در لغت نامه دهخدا

ابوقنان

[اَ قَ] (اِخ) نام عابديست.

کلمات مشابه