جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقمقام در لغت نامه دهخدا

ابوقمقام

[اَ قَ / قُ] (ع ص مرکب ،اِ مرکب) سپيدن. (مهذب الاسماء). شايد سيّد يا سِپش؟

کلمات مشابه