جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقماش در لغت نامه دهخدا

ابوقماش

[اَ قُ] (ع اِ مرکب) بوقماش. رجوع به بوقماش شود.

کلمات مشابه