جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقلابه در لغت نامه دهخدا

ابوقلابه

[اَ قِ بَ] (اِخ) عبدالملک بن محمد. رجوع به ابوقلابهء رقاشي شود.

کلمات مشابه