جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقلابه در لغت نامه دهخدا

ابوقلابه

[اَ قِ بَ] (اِخ) شيبه القيسي. محدث است و از سعيد جريري روايت کند.

کلمات مشابه