جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقلابه در لغت نامه دهخدا

ابوقلابه

[اَ قِ بَ] (اِخ) رقاشي. عبدالملک بن محمد. از مشاهير محدثين و زاهدي متقي بود و گويند شصت هزار حديث از بر داشت و شبانه روز صد رکعت نماز مي گذاشت. او به سال 276 ه . ق. به بغداد درگذشت.

کلمات مشابه