جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقعیس در لغت نامه دهخدا

ابوقعیس

[اَ قُ عَ ؟] (اِخ) وائل بن افلح. عم رضاعي عائشه رضي الله عنها. صحابي است.

کلمات مشابه